PODĚKOVÁNÍ

Moc děkuji panu Markovi Brabcovi za smontování otočného kompostéru. Mottlová