Kontakty

 
 

Kontakt, údaje o MŠ
Mateřská škola Čtyřlístek
IČO: 75 03 30 11
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Benešov
Provoz MŠ: 6:30 – 17:00 hodin
Adresa: Bezručova 1948
256 01 Benešov
Telefon: 317 723 781 / 777 787 758
Telefon ŠJ: 317 728 007  /  602542861
E-mail: msctyrlistek . benesov @ seznam . cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 9.00 – 11.00 hod.
Bankovní účet: 325861319/0800
Personální obsazení
Ředitelka: Mgr. Lucie Dušková
zástupkyně ředitelky: Bc. Kamila Tesařová
Učitelé MŠ:
Tatiana Rabiňáková
Milada Granátová
Hana Mácová
Jitka Hartová
Naďa Šindlerová
Dana Fulínová

pedagogická asistentky : Nicola Voříšková DiS
                                             

Provozní pracovnice: Martina Datheová
                                       Dana Vítová

Pracovnice ŠJ:
Marcela Holadová – ekonomka, vedoucí šk. jídelny
Martina Špačková – kuchařka
Jitka Nováková – kuchařka

Sdělujeme tímto, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro MŠ „Čtyřlístek“Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace bude od 25.5.2018 vykonávat:
Pověřenec
jméno : Ing.Petr Štětka
mobil : +420 7316 09 403
e-mail : poverenec@benesov-city.cz