Seznam přijatých od šk. roku 2018-2019

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace Seznam přijatých dětí od 1.9.2018 Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 1/18 Přijímá se od 1.9.2018 2/18 Přijímá se od 1.9.2018…
Číst více