Pro rodiče nově příchozích ( jak zvládnout začátek)

Pro rodiče nově příchozích ( jak zvládnout začátek)
1. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že do školky
nechodí proto, že na něj nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma, ale
každý má své povinnosti – vy práci, dítě školku. Buďte důslední .
2. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení
NEPROTAHUJTE. Ovšem neodcházejte ve vzteku po hádce s dítětem.
Komunikujte s učitelkou, důvěřujte jejím zkušenostem, často když po nervy
drásající scéně odejdete. Dítě se uklidní a jde si hrát.
3. Plňte své sliby – když dítěti, že přijdete po svačině, či obědě, dodržte to.
Používejte konkrétní údaje jako po obědě, po svačině, ne jen obecné jako
brzy, za chvíli, po práci. NIKDY dítěti NELŽETE cestou do školky, že jdete
jenom na procházku, apod.
4. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě
poznat projevy strachu u rodičů.
5. Potomka za zvládnutý pobyt ve školičce pochvalte. Neříkejte jaké to muselo
být strašné vydržet bez maminky, naopak mluvte s ním o tom, co se ve
školce dělalo, vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.