Vzdělávací aktivity

Trénink rozvoje jazykových schopností a fonematického sluchu metodou Elkonin probíhá v rámci MŠ u dětí předškolního věku každé úterý od 7:30-10 hodin pod vedením Mgr. Kamily Tesařové. Aktivita je hrazena z OP JAK.

Elkonin kurz-odpolední

Trénink rozvoje jazykových schopností  a fonematického sluchu metodou Elkonin probíhá u dětí v předškolním věku ve dnech úterý od 16:00 pod vedením Mgr. Kamily Tesařové.

Flétna

Dechová, rytmická a melodická cvičení, při kterých je flétna prostředkem pro získávání potřebných kompetencí hudebních, sluchových, matematických a jazykových. Flétny se každou středu ráno účastní všechny děti ze třídy Ptáčat, Ježků a Medvíďat pod vedením Mgr. Lucie Duškové.

Prevence grafomotorických obtíží pomocí Metody vědomé stopy pohybu 

Probíhá v rámci MŠ každý čtvrtek od 10-11:30 hod. pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Jitky Dobruské. Cvičení je součástí ŠVP a účastní se ho všechny předškolní děti. Metoda vědomé stopy nabízí způsob, jak hravou formou kultivovat pohyb dětí a následně i jeho grafickou stopu. Stopa se dělá vodou nejdříve jen prsty, pak s použitím houbiček malého formátu, a nakonec kulatými tlustými štětci s dlouhou dřevěnou rukojetí. Ke kultivaci pohybu slouží vybrané prvky z uceleného systému pohybového umění tchaj-ťi. Společným cvičením Metoda podporuje také sociální vztahy ve skupině a rozvíjí i další dovednosti jako kreativitu, prostorové a estetické vnímání, celkovou pružnost a ohebnost, dále otužuje dětský organizmus a vede k správnému držení těla a vědomému dýchání. Autorkou Metody je ak. malířka Táňa Svatošová. Aktivita je hrazena z OP JAK.

Speciálně pedagogická péče

Probíhá v rámci MŠ pod vedením Mgr. Jitky Dobruské pro děti se spec. vzdělávacími potřebami každý čtvrtek od 7:30-10:00 hodin. Aktivita je hrazena z OP JAK.

Logopedická prevence

 Probíhá po domluvě s rodiči každé pondělí a středu pod vedením Mgr. Lucie Duškové

Atletika s trenéry MSports

Probíhá pod vedením profesionálních trenérů v rámci dopoledních aktivit a je určena pro všechny děti v MŠ. Aktivita je hrazena z OP JAK.

Korálkování

Probíhá od 13:00-15:00 hodin a je určeno pro děti s nízkou potřebou spánku a děti se zájmem o tvoření. Aktivita podporuje pozornost, soustředění, rozvoj jemné motoriky, matematické představy, kreativitu, sociální a komunikační dovednosti. Kurz probíhá pod vedením Bc. Dany Prchalové v dílně MŠ. Aktivita je hrazena z OP JAK

Tancování s Míšou

Odpolední aktivita pro děti od 4 let se zájmem o tanec. Probíhá každou středu od 15-16 hodin pod vedením pí. lektorky tance Michaely Špidrové.

Malý myslivec

Odpolední aktivita pro děti od 4 let se zájmem o přírodu. Probíhá každé pondělí od 14:45- 15:45 pod vedením Bc. Hany Duškové. První lekce proběhne v lednu 2024.