Vzdělávací aktivity

Trénink rozvoje jazykových schopností metodou Elkonin probíhá u dětí v předškolním věku ve dnech úterý a čtvrtek od 8-9 hodin pod vedením Bc. Kamily Tesařové.

Elkonin kurz

Trénink rozvoje jazykových schopností metodou Elkonin probíhá u dětí v předškolním věku ve dnech úterý od 16:00 pod vedením Bc. Kamily Tesařové.

Flétna

Dechová, rytmická a melodická cvičení, při kterých je flétna prostředkem při získávání potřebných kompetencí hudebních, sluchových, matematických a jazykových. Flétny se každou středu účastní všechny děti ze třídy Ptáčat, Ježků a Medvíďat pod vedením Mgr. Lucie Duškové.

Grafomotorický kurz

Kurz probíhá za přítomnosti rodiče každé pondělí v čase 13-17 hodin pod vedením pí. uč. Hany Mácové.

Speciálně pedagogická péče

Probíhá v rámci MŠ pod vedením Bc. Jitky Dobruské pro děti se spec. vzdělávacími potřebami ( Maxík )

Logopedická prevence

 Probíhá po domluvě s rodiči každé pondělí a středu pod vedením Mgr. Lucie Duškové