Naše cíle

  1. Vytvoření mateřské školy , ve které je uplatňován rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti.
  2. Vytvoření školy, která svým Školním vzdělávacím programem, účinnými pedagogickými přístupy a metodami i přístupem všech zaměstnanců, vytvoří podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání, otevřené:

                  POHYBUKOMUNIKACI ZDRAVÍTVOŘIVOSTI

                 POHYB  

vnímáme dítě v pohybu společenského vývoje a vlastního zrání, které nezačíná a ani nekončí docházkou do mateřské školy. Vytváříme prostředí otevřené pohybu:

  • fyzickému,                          
  • společenskému a kulturnímu, 
  • myšlenkovému
                KOMUNIKACE  

podporujeme přenos myšlenek a pocitů různými komunikačními kanály, otevřenou komunikaci a osvojení komunikačních dovedností, komunikaci s rodinou, odborníky, širokou veřejností, logopedickou prevenci 

                 ZDRAVÍ  

je pro nás základem všech procesů v mateřské škole, podporujeme zdravé mezilidské vztahy, zdravé jídlo, zdravý životní styl, pohybové aktivity 

                   TVOŘIVOST 

podporujeme tvořivé prostředí a přístupy pedagogů i dětí jako předpokladu kvalitního předškolního vzdělávání