Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt Modernizace školní kuchyně MŠ Čtyřlístek II

Podpora projektu konečného žadatele naplňující cíle SCLLD příslušné MAS Posázaví. Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Předmětem projektu je dokončení modernizace školní kuchyně MŠ. Do kuchyně MŠ Čtyřlístek byly v rámci projektu pořízeny nové spotřebiče: elektrický konvektomat, udržovací skříň, dvou plotýnkový sporák se skříňkou. Přínosem projektu je snížení nákladů na energie, vodu a zajištění plynulého a bezpečného provoz kuchyně. Zdravé zpracování potravin podle současných požadavků na stravování dětí v předškolním věku je jednou s priorit MŠ. Nové vybavení umožní tuto prioritu dodržet.

 

 

Projekt Modernizace školní kuchyně MŠ Čtyřlístek 

Podpora projektu konečného žadatele naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Od ledna 2022 vaří paní kuchařky na nové elektrické multifunkční pánvi iVario® od InterGast PRODUKT s.r.o. Pánev nahradila nevyhovující elektrický tálový sporák, který byl na hranici své životnosti, bezpečnosti a ekonomické výhodnosti. Nový spotřebič umožňuje zpracování potravin podle současných trendů a požadavků na zdravé vaření pro děti v předškolním věku, umožňuje přípravu diet pro děti s potravinovou intolerancí, přináší úsporu energií a bezpečný a plynulý provoz školní kuchyně.

 

Projekt Šablony III 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠ v rámci projektu realizuje aktivity rozvíjející ICT, projektové dny ve výuce: Outdoorový atletický pohybový program s Msports, projektové dny mimo MŠ

 

Projekt Lokomoce

Projekt podpořen v rámci programu zdraví financovaného z Malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021

Projekt je zaměřený na každodenní cvičení dětí s paní učitelkou, mentoring a supervizi pedagogů MŠ, odborný fyzioterapeutický sceening dětí, workshopy pro rodiče s psychologem a fyzioterapeutem, workshop pro pedagogy

Projekt Digitalizujeme školu

Projekt změřený na vybavení školy digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.