Upozornění

Přes zákazové značky se často benešovské nádraží dá přirovnat k frekventované pěší zóně. Zkracování si cesty přes koleje je nejen hrou s vlastní životem, ale současně i přestupkem. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, jasně stanovuje veřejnosti nepřístupná místa, mezi které kolejiště nesporně patří. Každý, kdo tento zákon poruší, se tak vystavuje nejen ohrožení vlastního života, ale i potrestání. Spáchaný přestupek může být řešen na místě blokovou pokutou až do výše 5.000 Kč či předán do správního řízení. Výše pokuty pak může dosáhnout až 10.000 Kč. Tyto sankce jsou vázány na fyzické osoby, u právnických osob jsou sankce daleko vyšší.

Od 11. prosince 2016 bude platný nový vlakový jízdní řád a benešovským nádražím začnou projíždět vysokorychlostní vlaky, a to až rychlostí 100km/h. Riziko střetu osoby vstupující do kolejiště se tak ještě mnohonásobně zvyšuje.

Tato situace není lhostejná ani městu Benešov a ani Územnímu odboru Benešov Policie ČR, proto bude dne 9. prosince 2016 z popudu Městské policie Benešov a Policie ČR realizována v součinnosti se Správou železniční dopravní cesty a Českými dráhami, a.s., bezpečnostně-preventivní akce zaměřená na fenomén přecházení přes koleje. Tato akce nebude jednorázovou akcí, Městská policie Benešov se spolu s Policií ČR zaměří i nadále na tuto problematiku.

Mgr. Veronika Kondrátová, Bezpečné město Benešov
a
Mgr. Ivana Kárová, Odbor školství kultury a sportu