Seznam přijatých dětí od 1.9.2017

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948
– příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od školního roku 2017/2018
Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
45/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
13/ 17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
19/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
17/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
5/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018
16/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
1/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
12/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
10/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018
2/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
3/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018
28/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
4/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
48/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
18/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
37/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
27/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
9/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
21/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
23/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
6/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
26/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
7/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018
11/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018
29/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
52/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
32/17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
Vyvěšeno dne: 24.5.2017
Mgr. Milena Mottlová
ředitelka škol