Klub Ma-Mi letos začíná 10.října

10.října otvíráme Ma-Mi klub. Pokud jste nestihli zápis, a máte zájem o docházku do klubu ,pošlete žádost na adresu : msctyrlisrtek.benesov@seznam.cz
Přihláška -Klub Ma-Mi a napište údaje : JMÉNO DÍTĚTE, DATUM NAROZENÍ a telefon/e-mail na rodiče
Klub má adaptační funkci – je určen pro děti, které budou v budoucnu MŠ navštěvovat.
Funguje úterky od 15. do 17 hodin a je zpoplatněn 40Kč/ 1 hodina