Zápis do MŠ „Čtyřlístek“ proběhne ve  středu: 16. května 2018

ZÁPIS dětí

do MŠ „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace

 

na školní rok 2018 / 2019

 

proběhne ve      středu: 16. května 2018

v kanceláři mateřské školy: od 08.00 do 15.00 hodin.

 

K zápisu si s sebou přineste :

  1. Občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Upozornění – přihláška do MŠ musí být potvrzena pediatrem – chcete-li si ušetřit čas, vyzvedněte si ji předem v MŠ, popřípadě ji můžete vytisknout z webových stránek : www.ctyrlistekms.eu

 

  • Vyplněnou žádost předá zákonný zástupce osobně – k rukám ředitelky školy.

Zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo.

  • Dne 5. od 8.00 do 10.00 hodin můžete v kanceláři nahlédnout do sběrného archu svého správního spisu

 

 Informace o přijetí / nepřijetí  dítěte do mateřské školy      

  • Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vchodových dveřích do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 28.5. 2018
  • Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
  • Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si vyzvedněte, prosím, osobně v kanceláři ředitelky MŠ též 05.2018, popřípadě v jiném termínu po telefonické domluvě ( 777 787 758 )

           

Pozn. Všechny žádosti budou posuzovány podle stanovených kritérií.