SCHŮZKA NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH na šk. rok 2018/2019

SCHŮZKA NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH
na šk. rok 2018/2019

SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 19.6 2018
OD 16 .hod. v 1.třídě“ Žabičky v přízemí MŠ