Zaměstnanci a děti z MŠ ČTYŘLÍSTEK přejí všem klidné a pohodové svátky, hodně zdraví, radosti, optimismu a dobré nálady po celý rok 2020