POTVRZENÍ O UHRAZENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny a potřebujete potvrzení o zaplacení lyžař. výcviku
NAPIŠTE na email : jitka.vojtiskova@skimoninec.cz
Žádám o vystavení potvrzení pro ..jméno dítěte, z MŠ ČTYŘLÍSTEK BN