Upřesnění k určení vzdělávacích zařízení během karantény

MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ (Longenova) se týká pouze dětí ve věku 3 – 6 let a MŠ Na Karlově je určená dětem ve věku 6 – 10 let.