ZÁPIS NA ŠK.ROK 2020-2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/ctyrlistek-benesov

BUDE SPUŠTĚNO  OD 20.DUBNA 2020

 Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
– tisk vyplněné žádosti
– tisk čestného prohlášení k očkování
– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
– pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z
následujících způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!)
– poštou
– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole