Anketa pro ty, kteří nereagují na e-maily

PROSÍME , POKUD JSTE JEŠTĚ NEODESÍLALI VYPLNĚNOU ANKETU – ODPOVĚZTE ALESPOŇ FORMOU SMS
Vážení rodiče,
budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření mateřských škol „Čtyřlístek“
Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.
Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených přísných hygienických podmínek:
• Na každý den musí mít dítě 4 sterilní roušky a 2 podepsané označené sáčky. Jeden na roušky čisté, druhý na ty použité.
• Paní učitelky budou vaše děti přebírat již ve vstupní hale, nebude možné s dětmi docházet do jednotlivých tříd.
• Dětem bude při ranním filtru měřena teplota, nemocné dítě nebude do MŠ přijato (rýma, kašel, teplota).
• Počty dětí ve třídách budou sníženy podle doporučení MZČR, tzn. děti budou po celou dobu mimořádné situace určeny, do které třídy budou patřit.
Podmínky docházky budou doplněny podle bližších informací v Manuálu, který bude pro tento účel vydaný MŠMT nebo MZČR.
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………..třída…………………………………
Jsem pro otevření dne……………… 25.5.2020 ano/ne ……………….. 1.6. ano/ne………………..1.7. ano/ne
Mé dítě: nastoupí/nenastoupí
Mám obavu ze znovuotevření MŠ: ano/ne
Pokud odpovíte ano, je to z důvodu:
• Mé dítě nevydrží celý den v roušce.
• Mám obavu z možné infekce.
• Jiné (rozepište).

 Vyberte prosím jednu z možností, dle Vašich potřeb.

Prázdninový provoz:
V neposlední řadě si promyslete a napište, zda bude Vaše dítě o letních prázdninách docházet do MŠ, abychom znali přibližný počet dětí. Letní prázdninový provoz bude zajištěn tak, jak jste byli již dříve informováni. Připomínáme, že poslední srpnový týden jsou mateřské školy uzavřeny z důvodu příprav na nový školní rok.
Mám zájem, aby mé dítě o letních prázdninách docházelo do MŠ (1.7.-17.7.2020) ………………..ano/ne
Vyplněný dotazník, prosíme, posílejte jako odpověď na tento email.

Děkujeme, poklidný a ve zdraví prožitý čas, brzy se budeme těšit, Na shledanou 😊