Navýšení školného na šk. rok 2020/2021

Na základě propočtů provozních nákladů za rok 2019 dle § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po dohodě se zřizovatelem zvýšujeme částku školného pro školní rok 2020/2021 o 100 Kč, tj. na 500 Kč/1 dítě měsíčně.