LOKOMOCE

Vážení rodiče, naše mateřská škola je zapojena do projektu LOKOMOCE, který začal v loňském školním roce. Jedná se o projekt,který podporuje zlepšení pohybové úrovně dětí díky systematickému cvičení v rámci mateřské školy. Cvičení je zaměřeno na vadné držení těla, poruchy klenby nožní, kondici, koordinaci aj. V rámci projektu byly, ve správném pohybovém vedení dětí, proškoleny všechny paní učitelky. Projekt vám umožňuje nechat své dítě vyšetřit vstupní a výstupní kontrolou přímo ve školce.  Vyšetření proběhne v pátek 16. 10. 2020 v dopoledních hodinách. Stejný den v 16:30 hodin proběhne pro rodiče informativní schůzka na zahradě MŠ. Cvičení se zúčastní všechny děti, vyšetření jen ty, které přihlásíte a uhradíte vstupní (výstupní) poplatek. Formuláře k vyplnění jsou v šatně MŠ.