Aktuální situace COVID – 19

Vážení rodiče,

od 2. 11. zůstávají jako jediné vzdělávací instituce otevřeny mateřské školy. Během pobytu ve školce se děti dostávají do úzkého kontaktu s ostatními dětmi i paní učitelkou a přenos virů je velmi jednoduchý. U dětí nemoc COVID – 19 neprobíhá ve většině případů nijak dramaticky a často i bez příznaků, ale fungují v celém řetězu jako přenos na jiné členy skupiny a domácností. V naší školce je podle poslední informace prodloužena karanténa pro děti ze 2. oddělení, které byly v MŠ dne 21. 10. a to do soboty 31.10. 2020. Výsledky testů mi, prosím, pošlete na tel. 777787758

Od 2. 11. budou  otevřena všechna oddělení, včetně 2. oddělení. Provoz mateřské školy je bez omezení provozní doby od 6.30 do 17.00 hodin. 

V současné situaci je mým cílem vyhnout se celkovému uzavření školky a i v situaci pracovní neschopnosti 3 pedagogů nespojovat oddělení mezi sebou, aby nedocházelo k přenosu do jiné skupiny! Proto, prosím, vyhodnoťte Vaše pracovní možnosti a potřeby a přizpůsobte jim délku pobytu Vašeho dítěte v MŠ. Voďte děti bez příznaků virového onemocnění a děti, které nemají žádného člena domácnosti v karanténě, či čekajícího na test! Před vstupem do budovy využívejte dezinfekci rukou. Vaše děti jsou v průběhu dne vedeny k častému mytí rukou a obličeje, pobyt venku je upřednostňován před pobytem ve třídách. Průběžně probíhá dezinfekce ploch, povrchů a časté větrání. 

V případě, že se ve Vaší domácnosti potvrdí pozitivní test na COVID – 19, neprodleně mě informujte.

Při změně Vás budu včas informovat.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví!

Mgr. Lucie Dušková