Informace k ošetřovnému při uzavření MŠ

V době uzavření MŠ můžete žádat o ošetřovné vyplněním formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ v odkazu níže, který najdete na stránkách ČSSZ. Potvrzení od školky nepotřebujete.

https://ctyrlistekms.eu/wp-content/uploads/2020/11/Pokyny_pro_vyplneni_Zaznamu_zamestnavatele_k_zadosti_o_osetrovne_pri_peci_o_dite_z_duvodu_uzavreni_vychovneho_zarizeni.pdf

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m