Vstup rodičů do MŠ

Od 12. 1. 2021 se scházení a vyzvedávání dětí u hlavních dveří týká i dětí z 1. a 2. oddělení. Ze sebeobsluhou dětem pomohou paní učitelky. Na případné konzultaci se, prosím,  předem domlouvejte. K dispozici jsou vám emailové adresy a telefonní čísla tříd a MŠ.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. 1. 2021: https://ctyrlistekms.eu/wp-content/uploads/2021/01/priloha_859266840_0_Informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-11.-ledna.pdf

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do
prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.