Školné

Vážení rodiče,

uhrazené školné za dobu uzavření MŠ vám bude odečteno v následujícím měsíci.

Mgr. Lucie Dušková