Angličtina – 24. 6. v 10:00 ukázková hodina

Vážení rodiče, 

od září budou mít vaše děti možnost navštěvovat v rámci mateřské školy kurz anglického jazyka pod vedením lektorky z Výukového centra Helen Doron English v Benešově. Lekce budou začínat v září v předpokládaném čase 13:15 – 14:15 hodin. Den bude upřesněný.

Na ukázkovou hodinu se můžete přijít podívat do MŠ ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 10:00 hod. a na vše potřebné se zeptat přímo Ing. Tímeai Ipóthové Doksanské, lektorky angličtiny.

Samotný kurz je koncipován na 1 školní rok v celkovém počtu 27 hodin. Dítě se účastní výuky 1 krát v týdnu. Každý žáček obdrží na začátku kurzu výukový set, který se skládá z pracovní knížky, poslechu a pohádek, kdy oba formáty jsou dostupné ke stažení na stránkách Kangiclub.com a v mobilní aplikaci Stream. S pracovní knížkou děti pracují v hodině pod vedením lektorky a nahrávky pravidelně poslouchají doma. Více info. o výuce v MŠ naleznete na: www.didiandpolly.cz Pro výuku v malých skupinách na www.helendoron.cz

Setkání s cizím jazykem je v tomto věku naprosto přirozené a pro děti obohacující. Důležitý je však způsob zprostředkování, metody lektora a obsah respektující potřeby a jazykové i rozumové schopnosti předškolních dětí. Z tohoto důvodu jsem kladla vysoké nároky na výběr jazykové školy a lektora

Napište, zda chcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo ukázkové lekce.

Vy, kteří jste již rozhodnuti své dítě přihlásit, pište na email: msctyrlistek.benesov@seznam.cz
 
Mgr. Lucie Dušková