Školné ve školním roce 2021/2022

Školné se v Mateřské škole „Čtyřlístek“ pro rok 2021/2022 dle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., od 1.9. 2021 snižuje na 400,-Kč za měsíc/dítě.