Informativní schůzka s besedou pro rodiče předškolních dětí na téma ŠKOLNÍ ZRALOST

Vážení rodiče

Ve čtvrtek 10. 2. od 16:00 hodin proběhne v naší MŠ informativní schůzka a beseda učená rodičům předškolních dětí na téma:   

ŠKOLNÍ ZRALOST

Získáte informace o přípravě dítěte na roli školáka v prostředí MŠ, nástupu dítěte do 1. třídy ZŠ, o zápisu, školní připravenosti a zralosti.

Přítomny budou paní učitelky ze třídy Ježků, Medvíďat a paní lektorka:

 PhDr. Radmila Pikorová, psycholog z PPP Benešov

Těšíme se na vás!

Mgr. Lucie Dušková, informace na tel. 777787758