Výtvarný a literární úspěch Medvíďat

Třída Medvíďat pod vedením paní učitelek Milady Granátové, Bc. Kamily Tesařové a asistentky Nicoly Boháčkové, DiS. se již druhým rokem zapojila do literární soutěže „Benešovsko žije příběhy“ a druhým rokem opět slaví úspěch! Do knihy „Benešovsko žije příběhy“, která byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 23.6.2022, byl porotou vybrán text i výtvarná práce dětí.

Dětem a paní učitelkám patří velká gratulace!

poděkování

text Benešovsko

Výtvarná práce