Platby ve školním roce 2023/2024

Od 1.9. 2023 je stanovena výše školného na:780,-Kč/měsíc

Školné neplatí děti, které plní povinnou předškolní docházku- bylo jim k 31.8. 2023 5 let.

Od 1.9. 2023 je stanovena výše stravného: 50,-Kč/ den (3-5 let)

                                                                       55,- Kč/den (6 let)