Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,

dne 27.11. 2023 bude MŠ Čtyřlístek Benešov, Bezručova 1948- příspěvková organizace otevřena a pedagogického procesu ani doby provozu se plánovaná stávka nedotkne.

Dne 27. 11. 2023 nebude vařit školní kuchyně a nebude probíhat pravidelný úklid ani ekonomická činnost.

Oběd pro děti bude zajištěn dovozem pizzy.

Pedagogové nestávkují, ale to neznamená, že souhlasíme s vládními kroky naopak jsme přesvědčeni o nutnosti DISKUSE a hledání smysluplných a efektivních řešení v oblasti školství, a to nejen v avizovaných oblastech, ale v celém současném školském systému, který v mnoha oblastech popírá vládou schválenou Strategii 2030+ Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR (msmt.cz) Nejvíce se nás dotýkají dlouhodobé nízké mzdy nepedagogických kolegyň, které jsou pro provoz naší MŠ nepostradatelné. Jejich nepřítomnost dne 27.11.2023 má upozornit především na nejasnost jejich budoucího působení a financování.