Elkonin

Trénink rozvoje jazykových schopností metodou Elkonin v mateřské škole „Čtyřlístek“

Jedná se o trénink fonematického uvědomování, které je třeba mít dobře rozvinuté pro nácvik psaní a čtení v základní škole.  Odlišuje se od běžných metod, které se používají ve vyučování čtení. Postupuje se od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov a až potom se učí, jak se dané hlásky dají označit písmeny.

Cílenou intervencí a individuálním přístupem se zlepšuje fonematické uvědomování, výslovnost, porozumění, gramatická stránka řeči. Rozvíjí se slovní zásoba, sluchová paměť, grafomotorika nebo pracovní návyky dítěte.

Metodika je zpracovaná formou příběhu. Vydáváme se společně s dětmi do Krajiny slov a hlásek, kterou nás provází loutky. Ty mají motivační a zároveň vzdělávací funkci. Prvním obyvatelem Krajiny slov a hlásek je Mistr slabika, dále Mistr Délka, Hlásulky a mnozí další.

Metoda je vhodná pro všechny děti od 5 let jako stimulační program, pro děti s odkladem školní docházky, pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči, pro děti s vývojovými poruchami, pro děti s odlišným mateřským jazykem nebo pro školní děti, které mají v prvních letech školní docházky potíže se čtením.

 

Roční kurz Elkonin v celkovém počtu 33 lekcí bude probíhat každé                                                                                                                                                       úterý – 16:00 – 16:45, 17:00 – 17:45.

Cena kurzu: 6 400,- (cena jedné lekce – 200 Kč, vstupní diagnostika + 1. lekce jsou zdarma).

Platbu zasílejte na účet č. 325861319/0800 nejpozději do konce září. Platbu je možné rozdělit na dvě části.

 

Přihlášky zasílejte do 18. 9. 2022 na emailovou adresu: tesarovakamila.elkonin@gmail.com