Úhrada prázdninového provozu 2016 jednotlivých MŠ

Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“ Benešov,
Bezručova 1948 – příspěvková organizace

Školné na prázdninový provoz se bude vybírat : 7.6. 2016 od 7 -16.30 hodin

Stravné na MŚ Čtyřlístek – do 6 let 37,-Kč
nad 6 let 39,-Kč
Stravné se bude vybírat poslední den docházky popř. zpětně.

MŠ „BERUŠKY“ Benešov, Táborská 350
Výběr poplatků na prázdninový provoz
Termín 7.6.-9.6. 2016, 6.30-15.00 hodin
Výše poplatků: školné 17,-Kč /den
Stravné 34,-Kč / den pro strávníky 3-6 leté
Stravné 36,-Kč / den

ZŠ a MŠ Na Karlově
Úhrada školného : 2. a 3.6. 2016 OD 7.30 -15.00 hodin
v kanceláři ZŠ NA Karlově
Úhrada stravného : 2. a 3.6. 2016 OD 7.30 -10.00 hodin
v kanceláři jídelny 37,-Kč/ 1den

MŠ „ÚSMĚV“ ( Na Spořilově)
Stravné 34,-Kč / den pro strávníky do 6 let
Stravné 36,-Kč / den pro strávníky nad 6 let

Termín : 14.6, 16.6., 17.6. 2016 od 6.30 -16.00 hodin