Seznam přijatých dětí pro školní rok 2016/2017

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948
– příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2016/2017

MOC PROSÍM, TY KTEŘÍ JSOU PŘIJATI I NA JINOU MŠ – OZNAMTE NÁM  TUTO SKUTEČNOST CO NEJRYCHLEJI, ABYCHOM V RÁMCI AUTOREMEDURY MOHLI PŘIJMOUT NĚKOHO Z NEPŘIJATÝCH.
Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
1/16 Přijímá se od 1.9.2016
4/16 Přijímá se od 1.9.2016
5/16 Přijímá se od 1.9.2016
7/16 Přijímá se od 1.9.2016
11/16 Přijímá se od 1.9.2016
15/16 Přijímá se od 1.9.2016
20/16 Přijímá se od 1.9.2016
24/16 Přijímá se od 1.9.2016
26/16 Přijímá se od 1.9.2016
28/16 Přijímá se od 1.9.2016
31/16 Přijímá se od 1.9.2016
35/16 Přijímá se od 1.9.2016
36/16 Přijímá se od 1.9.2016
38/16 Přijímá se od 1.9.2016
40/16 Přijímá se od 1.9.2016
50/16 Přijímá se od 1.9.2016
51/16 Přijímá se od 1.9.2016
52/16 Přijímá se od 1.9.2016
55/16 Přijímá se od 1.9.2016
56/16 Přijímá se od 1.9.2016
57/16 Přijímá se od 1.9.2016
59/16 Přijímá se od 1.9.2016
60/16 Přijímá se od 1.9.2016
61/16 Přijímá se od 1.9.2016
64/16 Přijímá se od 1.9.2016
65/16 Přijímá se od 1.9.2016