Seznam přijatých od šk. roku 2018-2019

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948
– příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od 1.9.2018
Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
1/18 Přijímá se od 1.9.2018
2/18 Přijímá se od 1.9.2018
3/18 Přijímá se od 1.9.2018
27/18 Přijímá se od 1.9.2018
4/18 Přijímá se od 1.9.2018
11/2018 Přijímá se od 1.9.2018
16/18 Přijímá se od 1.9.2018
9/18 Přijímá se od 1.9.2018
35/18 Přijímá se od 1.9.2018
41/18 Přijímá se od 1.9.2018
13/18 Přijímá se od 1.9.2018
14/18 Přijímá se od 1.9.2018
28/18 Přijímá se od 1.9.2018
19/18 Přijímá se od 1.9.2018
34/18 Přijímá se od 1.9.2018
12/18 Přijímá se od 1.9.2018
37/18 Přijímá se od 1.9.2018
15/18 Přijímá se od 1.9.2018
18/18 Přijímá se od 1.9.2018
44/18 Přijímá se od 1.9.2018
29/18 Přijímá se od 1.9.2018
7/18 Přijímá se od 1.9.2018
8/18 Přijímá se od 1.9.2018
33/18 Přijímá se od 1.9.2018
25/18 Přijímá se od 1.9.2018
21/18 Přijímá se od 1.9.2018
6/18 Přijímá se od 1.9.2018
5/18 Přijímá se od 1.9.2018