Platby školného a stravného na prázdninový provoz 2018

Platby školného a stravného na prázdninový provoz 2018
Stravné a školné na prázdninový provoz je třeba uhradit v těchto termínech:
MŠ Karlov ( je třeba uhradit na Karlově)
Školné 100,- Kč na týden – 5.6. a 6.6. 2018 – 7.30 – 15.30 hodin
Stravné 37,- Kč na dítě a den – 5.6.a 6.6. 2018 – 7.30 – 14.00 hodin
MŠ Úsměv + Berušky ( na obě školky se platí v MŠ Berušky)
Školné 100,- Kč na týden – 19. 6. a 21.6. 2018 – 6.30 – 15.00 hodin
Stravné 34,- Kč na dítě a den – 19.6. a 21.6. 2018 – 6.30 – 15.00 hodin