PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme knihkupectví Kanzelsberger a.s.
s pobočkou Vnoučkova 2389/11 v Benešově, www.dumknihy.cz
za věnování knih předškolákům pro třídu Medvíďata.