Nově přijaté děti od 1.9.2019

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948
– příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od 1.9.2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola „Čtyřlístek“
Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace, přijala děti evidované pod
těmito registračními čísly:
30/2019 Přijímá se od 1.9.2019
40/2019 Přijímá se od 1.9.2019
2/2019 Přijímá se od 1.9.2019
37/2019 Přijímá se od 1.9.2019
6/2019 Přijímá se od 1.9.2019
46/2019 Přijímá se od 1.9.2019
15/2019 Přijímá se od 1.9.2019
7/2019 Přijímá se od 1.9.2019
57/2019 Přijímá se od 1.9.2019
54/2019 Přijímá se od 1.9.2019
13/2019 Přijímá se od 1.9.2019
16/2019 Přijímá se od 1.9.2019
24/2019 Přijímá se od 1.9.2019
50/2019 Přijímá se od 1.9.2019
25/2019 Přijímá se od 1.9.2019
4/2019 Přijímá se od 1.9.2019
9/2019 Přijímá se od 1.9.2019
52/2019 Přijímá se od 1.9.2019
44/2019 Přijímá se od 1.9.2019
22/2019 Přijímá se od 1.9.2019
31/2019 Přijímá se od 1.9.2019
17/2019 Přijímá se od 1.9.2019
47/2019 Přijímá se od 1.9.2019
58/2019 Přijímá se od 1.9.2019
45/2019 Přijímá se od 1.9.2019
55/2019 Přijímá se od 1.9.2019
18/2019 Přijímá se od 1.9.2019
8/2019 Přijímá se od 1.9.2019
23/2019 Přijímá se od 1.9.2019
35/2019 Přijímá se od 1.9.2019
19/2019 Přijímá se od 1.9.2019
20/2019 Přijímá se od 1.9.2019
Vyvěšeno dne: 31.5.2019
Mgr. Milena Mottlová
ředitelka školy