Mateřské školy v Benešově budou otevřeny 25.5.2020

Znovuotevření mateřských škol v Benešově

Mateřské školy v Benešově budou otevřeny 25.5.2020 a budou provozovány v hygienicky zvýšeném režimu.
Vstup dětí do MŠ bude upraven podle konkrétních podmínek školy (přebírání dětí u vchodových dveří do MŠ učitelkou, měření teploty, následné převlékání dětí a hygiena rukou před vstupem do třídy, …). Děti vykazující projevy nachlazení (rýma, horečka, kašel, dušnost) nebudou do MŠ přijaty, při potížích vzniklých během dne budou tyto děti vyřazeny z kolektivu ostatních dětí a odeslány se zákonným zástupcem domů. Ředitel MŠ bude co nejvíce minimalizovat pohyb dospělých osob v budově MŠ. Při prvním vstupu dítěte do MŠ po jejím znovuotevření má zákonný zástupce povinnost přinést podepsané „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož nemůže být dítě do MŠ přijato. (ke stažení na webu škol)
Děti i učitelky nebudou nosit v budově ani na školní zahradě roušky, na zahradě se budou pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivé skupiny nemíchaly.
Děti stráví většinu dne ve venkovních prostorách zahrad mateřských škol.
Pitný režim bude zajištěn pomocí jednorázových kelímků, případně si děti budou nosit pití z domova v lahvičkách.
Stravování bude probíhat standardní formou (přesnídávka, oběd-polévka, hlavní jídlo, nápoj, odpolední svačina), děti budou obslouženy provozním personálem za zvýšených hygienických opatření (rukavice, roušky, štít). Stravování proběhne v jídelně nebo ve třídě, před podáváním jídla proběhne dezinfekce povrchu stolů a židlí, po jídle následně také. Děti si jako obvykle před jídlem důkladně umyjí ruce.
Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, na mytí budou mít k dispozici tekuté mýdlo, po umytí budou používat jednorázové papírové ručníky.
Do budovy, kam budou výjimečně vpuštěny dospělé osoby, bude umístěn na viditelném místě dezinfekční přípravek na hygienické ošetření rukou.
Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě co možná nejdále od sebe, podle prostorových možností jednotlivých tříd ve školách.
Rodičům, kteří nechtějí, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ až do konce června 2020, mateřská škola odpustí placení školného za měsíce duben, květen a červen 2020.

Pokyny MŠMT ke znovuotevření mateřských škol zde:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Zpracovaly ředitelky MŠ Benešov