Přijatí od 1.9.2020

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948 – příspěvková organizace
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
6 Přijímá se od 1.9.2020
18 Přijímá se od 1.9.2020
11 Přijímá se od 1.9.2020
1 Přijímá se od 1.9.2020
47 Přijímá se od 1.9.2020
10 Přijímá se od 1.9.2020
21 Přijímá se od 1.9.2020
16 Přijímá se od 1.9.2020
50 Přijímá se od 1.9.2020
37 Přijímá se od 1.9.2020
44 Přijímá se od 1.9.2020
51 Přijímá se od 1.9.2020
54 Přijímá se od 1.9.2020
9 Přijímá se od 1.9.2020
24 Přijímá se od 1.9.2020
7 Přijímá se od 1.9.2020
14 Přijímá se od 1.9.2020
46 Přijímá se od 1.9.2020
25 Přijímá se od 1.9.2020
31 Přijímá se od 1.9.2020
15 Přijímá se od 1.9.2020
34 Přijímá se od 1.9.2020
49 Přijímá se od 1.9.2020
32 Přijímá se od 1.9.2020
43 Přijímá se od 1.9.2020
5 Přijímá se od 1.9.2020
40 Přijímá se od 1.9.2020
8 Přijímá se od 1.9.2020
23 Přijímá se od 1.9.2020
36 Přijímá se od 1.9.2020


Vyvěšeno dne: ____25.5.2020________________
Mgr. Milena Mottlová
ředitelka školy