POKYNY K PLATBÁM NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ• Mateřská škola Čtyřlístek, Bezručova 1948, 256 01 Benešov
Školné: 100,- / týden
Stravné: děti do 6 let 41,- a děti nad 6 let 43,-
Datum úhrady: 8. 6. a 12. 6. od 6:30-14:30 hodin

• Mateřská škola Berušky a Mateřská škola Úsměv
Školné: 100,- / týden
Stravné: děti do 7 let 37,- a děti starší 7 let 39,-
Datum úhrady: 8.6., 10.6., 12.6.2020 v době od 6:30 do 14:00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny E. Padevětové (MŠ Úsměv)