TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ZUŠ


ZUŠ Josefa Suka v Benešově informuje uchazeče o termínech talentových zkoušek pro školní rok 2020 – 2021
HUDEBNÍ OBOR

pondělí 1. června 13.00 – 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov)
středa 3. června 13.00 – 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov)
pondělí 15. června 13.00 – 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov)
středa 17. června 13.00 – 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov)

Přijímáme děti od 6 let (1. třída ZŠ) do přípravné hudební výchovy. Do 1. ročníku základního studia přijímáme děti od 7 let (2. třída ZŠ).
Výuka hudebních nástrojů je závislá na kapacitních možnostech školy.

Vyučují se tyto nástroje: akordeon, klavír, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, kytara, housle, violoncello, zpěv, bicí nástroje, zvuková tvorba (mohou se přihlásit i starší žáci).

Taneční, výtvarný a literárně – dramatický obor

TANEČNÍ OBOR
pondělí 1. června od 13.00 do 17.00 hod učebna č. 9 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov)

VÝTVARNÝ OBOR
pondělí 8. června 13.00 -17.00 hod. výtvarný atelier (Malé nám. 74 – podkroví budovy MUD* Benešov)
pondělí 1. června 13.00 -17.00 hod. výtvarný atelier ZUŠ, pobočka Chocerady (ZŠ Chocerady)

VÝTVARNÝ OBOR – tvorba z textilních a přírodních materiálů
čtvrtek 4. června 13.00 -17.00 hod. učebna A (odlouč .prac. Táborská 458)

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
pondělí 1. června od 13.00 do 17.00 hod učebna č. B přízemí (odlouč. prac.Táborská č. p. 458 Benešov)

Co musí splnit zájemce o studium na Základní umělecké škole J. Suka Benešov
1. Podat přihlášku (vyplnit a odeslat e- přihlášku na www.zusbenesov.cz, nebo v kanceláři školy – Žižkova 471, dveře č. 15
2. Každý uchazeč o přijetí ke studiu v ZUŠ J. Suka Benešov musí vykonat přijímací talentovou zkoušku. Podrobnější informace o talentové zkoušce jsou zveřejněny na www.zusbenesov.cz
3. Doložit lékařským potvrzením, že je zdravotně způsobilý ke studiu (hudební obor – zejména hra na dechové nástroje, pěvecká hlasová výchova, taneční obor)
Přihlášení na všechny obory je třeba (odeslat) odevzdat před příchodem k zápisu do ZUŠ J. Suka Benešov. Po podání elektronické přihlášky budete kontaktováni pracovníkem školy na domluvě časového termínu talentové zkoušky.
Kontakt:
Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov, Žižkova 471
Žižkova 471
256 01 Benešov
telefon: 317 723 006,604 233 356
email:sekretariat@zusbenesov.cz
www.zusbenesov.cz
Vedení školy a učitelský sbor se těší na váš zájem.