Angličtina

Od ledna 2021 bude nabídka zájmových vzdělávacích aktivit rozšířena o výuku anglického jazyka. 

Výhodou učení dítěte předškolního věku je učení prožitkem, který mu umožňuje osvojit si vědomosti a dovednosti okolního světa. Setkání s cizím jazykem je v tomto věku naprosto přirozené a pro děti obohacující. Důležitý je však způsob zprostředkování, metody lektora a obsah respektující potřeby a jazykové i rozumové schopnosti předškolních dětí. Z tohoto důvodu jsem kladla vysoké nároky na výběr jazykové školy a lektora. 

Spolupráci s námi navázalo Výukové centrum Helen Doron English v Benešově pod vedením Ing. Tímeai Ipóthové Doksanské

Lekce začínají 4. 1. a dále každé pondělí, některý pátek (rozpis je uvedený v nabídce) od 13:15 – 14:15 hodin.

Nabídka angličtina

Zájem můžete psát do 13.11. 2020 na email:  msctyrlistek.benesov@seznam.cz nebo SMS: 777 787 758