Flétna a logopedická prevence

Ve 2., 3. a 4. oddělení probíhá každou středu v dopoledních hodinách hra na zobcovou flétnu. Děti jsou moc šikovné a výborně spolupracují! Foto máte ve fotogalerii. Aktivity mají vzdělávací a preventivní charakter. Cílem hraní na flétnu v naší školce je nejen samotné setkání s nástrojem a rozvoj hudebních dovedností, ale také rozvoj jemné motoriky ruky a prstů při držení nástroje, koordinace pohybů, rytmizace, fonematického sluchu při rozlišení krátkých, dlouhých, vysokých a hlubokých tónů, rozklad slov na slabiky, rozvoj předčtenářských dovedností, matematických představ i logopedické prevence. V rámci hry zařazuji dechová cvičení i cvičení motoriky rtů a jazyka, které mají význam pro zlepšení řečových dovedností.

V 1.třídě probíhá logopedická prevence a  rozvoj hudebních dovedností každý čtvrtek. Malý hudebníci zatím nehrají na hudební nástroj, ale rytmizují, učí se správně dýchat, smrkat, cvičit jazyk a rty.

Lucie Dušková