Zajištění péče o dítě v době nouzového stavu dle NV

Péči o děti a mládež příslušníků IZS a dalších profesí podle Nařízení vlády v době nouzového stavu zajišťuje Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov

Postup pro umístění dítěte:

https://ctyrlistekms.eu/wp-content/uploads/2021/03/Postup-pro-umisteni-deti-dle-NV.docx