Organizace distančního vzdělávání

ORGANIZACE  DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – PRO DĚTI NAR. DO 31. 8. 2015

Pro děti plnící povinnou předškolní docházku je vždy jedna z nabízených možnosti povinná, v MŠ si můžete pracovní listy vyzvednout a v případě zájmu vypůjčit tablet.

Třída Ježků

  1. každodenní online vzdělávací bloky v časech 8:00, 9:00, 13:00 – zajišťuje Bc. Kamila Tesařová 4listekjezci@seznam.cz
  2. pracovní listy a materiál k tisku zaslaný emailem nebo k vyzvednutí v MŠ – zajišťuje Milada Granátová 4listekjezci@seznam.cz

Třída Medvíďat

  1. každodenní online vzdělávací blok 9:00 – zajišťuje Jitka Hartová 4listekmedvidata@seznam.cz
  2. pracovní listy a materiál k tisku zaslaný emailem nebo k vyzvednutí v MŠ – zajišťuje Jitka Hartová 4listekmedvidata@seznam.cz

INSPIRACE PRO PRÁCI RODIČŮ A DĚTÍ

Pro ostatní děti připravily paní učitelky dobrovolný materiál, který si můžete stáhnout v záložce distanční vzdělávání.

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. 777787758

Mgr. Lucie Dušková