Informace k provozu MŠ od 12. dubna 2021

Informace k provozu Mateřské školy „Čtyřlístek“ od 12. dubna 2021

Mimořádné opatření MZ od 12. 4. 2021 omezuje provoz mateřských škol. Děti narozené po 31. 8. 2015 se nadále nemohou vrátit do MŠ. Mimořádné opatření MZ

Do školky se od 12. 4. 2021 vrací:

 • předškolní děti – tj. narozené do 31. 8. 2015 (ve skupinách max. 15 dětí ve třídě)
 • děti jejichž zákonní zástupci pracují v krizové infrastruktuře (nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele)

Testování dětí:

 • je podmínkou pro pobyt dítěte v MŠ,
 • bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno při příchodu do MŠ,
 • provádí sám zákonný zástupce nebo osoba jím zmocněná v prostorách haly a šatny. Zákonný zástupce bude po celou dobu až do vyhodnocení testu přítomen u dítěte,
 • zabere cca 15 minut,
 • pomocí neinvazivních testů z přední části nosu,
 • je jen pro bezpříznakové děti, děti s projevy onemocnění zůstávají doma.
 • testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f
 • https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testovat se nemusí:

 1. Dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 2. Dítě má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
 3. Dítě má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Mgr. Lucie Dušková