Zápis dětí do školky 2021-2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY –  školní rok 2021/2022

Termín zápisu: 2. května – 16. května 2021 

Termín předzápisu již od 22. dubna 2021 (informace níže) 

Potřebné dokumenty:

Formuláře k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení zde:

  • Žádost o přijetí 2021/2022
  • Potvrzení od dětského lékaře včetně doložení o řádném očkování (potvrzení je součástí žádosti)
  • Souhlas
  • Kopie rodného listu dítěte

Podání žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy ID: nwfkqca
2. e – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3. poštou
4. osobním podáním do poštovní schránky školky
5. osobním podáním v kanceláři ředitelky mateřské školy
ve dnech: 6. 5. – 7. 5. 2021 od 8:00 – 10:00hodin
                10. 5. – 11. 5. 2021 od 14:00 – 16:00 hodin

Zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo.

Informace o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy:
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen ve vitríně na zdi mateřské školy. Předpokládaný
termín zveřejnění: 31. 5. 2021
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete
požádat o jeho vydání.
Nepřijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě doručeno na adresu trvalého
bydliště.
Nahlédnout do sběrného archu svého správního spisu můžete 28. 5. od 8:00 – 10:00
hodin.

Všechny žádosti budou posuzovány podle stanovených kritérií: Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy ve školním roce 2021/2022

Školské obvody: https://www.benesov-city.cz/materske-skoly/d-45247/p1=42957

Elektronický předzápis

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…sov

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.

Mgr. Lucie Dušková