Lokomoce

Vážení rodiče,

naše Mateřská škola byla vybrána spol. LOKOMOCE, z.s. do projektu financovaného z fondů EU. Pro nás to znamená možnost dvouletého zapojení do programu LOKOMOCE – cvičení na podporu správného držení těla s podporou fyzioterapeuta. Vaše děti mohou podstoupit bezplatnou vstupní i výstupní prohlídku, pro rodiče i pedagogy budou realizována školení. Plánovaná podpora fyzioterapeuta by měla být minimálně jednou za měsíc. Pokud chcete, aby se vaše dítě bezplatně zapojilo do projektu, prosím, vyplňte v šatně při předávání dítěte připravený souhlas s následujícím obsahem: a) Souhlasím s tím, aby moje dítě bylo v rámci projektu Lokomoce funkčně vyšetřeno a výsledky zaznamenány do karty dítěte. b) Osobní údaje/Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. c) Souhlasím s možností pořízení fotografií či videí, které zachycují mé dítě za účelem publikace činnosti Lokomoce. d) Zdravotní způsobilost dítěte/ Potvrzuji, že mé dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení. e) Souhlasím se zasláním zdravotní karty dítěte na moji níže uvedenou e-mailovou adresu.  

termíny vyšetření:          19. 11. 2021 od 9:00

                                         26. 11. 2021 od 9:00

                                          7. 12. 2021 od 9:00

Děkuji za vaši spolupráci

Mgr. Lucie Dušková