Schůzka LOKOMOCE- online

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 17:15 – 18:15  pro vás proběhne online schůzka v rámci projektu LOKOMOCE.

Za Lokomoci bude přítomna za sekci fyzio paní Mgr. Haklová a za sekci psycho paní Mgr. Pavelcová.  

Link pro připojení najdete ve vašem e-mailu.

Téma:

Informace o projektu Lokomoce a prevence duševního zdraví – dopady sedavého způsobu života na zdraví dětské populace z pohledu fyzioterapeuta (náplni projektu ve školce – cvičení, screeningové vyšetřování, edukace rodičů). Dále proč je důležitá multisenzorická stimulace – hrubá a jemná motorika, pohybové dovednosti a vnímání a zacházení s vlastním tělem. Nejčastější fyziologické odchylky a jak s nimi pracovat. Jakou roli hraje aktivní zapojení vychovatelů (rodiče a pedagogové). Rizika nadužívání internetu a digitálních technologii z pohledu psychologa. Úvodní informace o programu zaměřeného na prevenci sedavého chování spojeného s časem u obrazovek a rozvoji digitálních (nelátkových) závislostí z pohledu odborníků na duševní zdraví. Sociální sítě a online hry. Co byste měli vědět, než dítěti dáte do ruky tablet. Základní pravidla zdravého času před obrazovkami pro předškolní děti.