Schůzka rodičů

Vážení rodiče, ve čtvrtek 31.8. 2023 od 15:00 hodin proběhne schůzka rodičů dětí ze všech tříd MŠ. Na společné schůzce se dozvíte rozdělení dětí do tříd, informace k provozu, vzdělávacímu programu, platbám, organizaci dne a školního roku. Provoz MŠ ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023. Těšíme se na vás a přejeme … Číst dál

Platby ve školním roce 2023/2024

Od 1.9. 2023 je stanovena výše školného na:780,-Kč/měsíc Školné neplatí děti, které plní povinnou předškolní docházku- bylo jim k 31.8. 2023 5 let. Od 1.9. 2023 je stanovena výše stravného: 50,-Kč/ den (3-5 let)                                           … Číst dál

Spuštění předzápisu a přístupů k dokumentům online

Od 3.4. 2023 je spuštěn předzápis na adrese: https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolact/811E086D-C3E9-4E24-9FAB-083FD2BB247B/predbeznaprihlaskakpredsk Po vyplnění se vám vygenerují všechny potřebné dokumenty, které podepsané přinesete k zápisu- Přihláška, Nahlédnutí do spisu, Potvrzení lékaře a Čestné prohlášení. V případě nejasností volejte 777787758 Mgr. Lucie Dušková